Aquila Pro AI Wi-Fi 6 AX3000 Dual-Band Mesh Router

Hög kvalitet Hög kvalitet
Pressade priser Pressade priser
Brett utbud och sortiment Brett utbud

Produktinformation

D-Link M30 Aquila Pro AI Wi-Fi 6 AX3000 D Anslut upp till 128 enheter*. Perfekt fö;r 4K-streaming, VR-spel, videosamtal och fö;r att hå;lla alla hemmets smarta enheter uppkopplade.

Slå; enkelt på; och av artificiell intelligens som automatiskt optimerar nä;tverket. Med4 samtidiga data-strö;mmar, 1024 QAM, BSS-fä;rgning och MU-MIMO garanterar att du alltid få;r bä;sta mö;jliga anslutningskvalitet.Kostnadsfria AQUILA PRO AI app ger dig en personlig AI-assistent som hjä;lper dig att hantera ditt Wi-Fi, med extra rö;ststyrning via Amazon Alexa och Google Assistant.

Wi-Fi-sä;kerhetDet senaste inom trå;dlö;s WPA3-kryptering och ETSI EN 303 645 cybersä;kerhetscertifiering fö;r att hå;lla nä;tverket skyddat mot obehö;rig å;tkomst Expanderbar tä;ckningLä;gg till AQUILA PRO AI-produkter fö;r att bygga ett smart mesh-nä;tverk som mö;jliggö;r upp till 650 kvm tä;ckning Snabbare, sfä;risk tä;ckning med hjä;lp av AIM30 AQUILA PRO AI ä;r en router med vä;lvd design som skapar rundstrå;lande tä;ckning och ger ett Wi-Fi som nå;r lä;ngre med hjä;lp av den senaste Wi-Fi 6-tekniken fö;r en snabbare onlineupplevelse. Och om du behö;ver mer tä;ckning lä;gger du bara till fler routrar fö;r att skapa ett kraftfullt, sö;mlö;st, AI-optimerat meshnä;tverk.

Nä;sta generations Wi-Fi-hastigheterAQUILA PRO AI ä;r ett mesh-Wi-Fi-system fö;r hela hemmet, utrustat med den senaste Wi-Fi 6-tekniken fö;r att ge bä;ttre hastighet, tä;ckning och kapacitet i ditt smarta hemnä;tverk. Fö;rstklassigt Wi-Fi med unik designUpplev den unika vä;lvda M30-designen som fyller varje hö;rn av ditt hem med snabb sfä;risk Wi-Fi-tä;ckning.

M30 ä;r byggd med prestanda och hå;llbarhet i å;tanke. Hö;ljet ä;r delvis tillverkat av å;tervunnet material.

Eliminera stö;rningar med ett mesh-nä;tverkM30 har fö;rstklassiga antenner som nå;r lä;ngre med snabbare Wi-Fi och sä;kerstä;ller hö;g prestanda fö;r aktiviteter som krä;ver hö;g bandbredd, så;som 8K-streaming och laggfritt spelande. Frå;n enplanslä;genheter till fyravå;ningshus och frå;n kä;llare till trä;dgå;rdsaltaner - lä;gg bara till fler M30-routrar och bygg ett smart 360 graders meshnä;tverk.

Skaffa dig sö;mlö;s, snabb Wi-Fi-tä;ckning som hå;ller dig uppkopplad nä;r du gå;r mellan rummen och eliminerar stö;rningar i svå;rå;tkomliga områ;den i hela bostaden. Stö;rre, rundare, snabbare Wi-Fi i alla riktningarTill skillnad frå;n traditionella routrar med platt endimensionell tä;ckning har M30 sfä;risk Wi-Fi-tä;ckning som nå;r lä;ngre och djupare genom fysiska utrymmen, så; att ditt Wi-Fi nå;r lå;ngt.

Skaffa dig stark Wi-Fi-signal i hela hemmet och blixtsnabba hastigheter med nä;sta generations Wi-Fi-teknik som gö;r att webbplatser laddas på; ett ö;gonblick, videoströ;mmar flyter smidigt och spelfö;rdrö;jning elimineras. Snabb och effektiv fö;r alla enheter, tack vare AIM30 har AI Traffic Optimiser som minskar buffring och trafikstockningar genom att effektivt prioritera nä;tverkstrafiken, maximera Wi-Fi-prestandan fö;r alla enheter vid kö;rning av intensiva applikationer så; att ditt Wi-Fi alltid ä;r på; topp.

Å;tgä;rda svaga anslutningar med ett starkt nä;tverkAI Wi-Fi Optimizer fö;rbä;ttrar enkelt ditt nä;tverk genom att kontinuerligt sö;ka efter den minst belastade och mest effektiva Wi-Fi-kanalen fö;r varje enhet. AI Mesh Optimizer erbjuder automatisk nä;tverksoptimering och sjä;lvlä;kande funktioner, vilket sä;kerstä;ller stabil nä;tverksanslutning utan avbrott och svaga signaler.

Nu kan du få; stark trå;dlö;s anslutning till alla dina enheter. Senaste Wi-Fi-sä;kerhet och fö;rä;ldrakontrollfunktionerSkapa enkelt profiler, begrä;nsa å;tkomsten till webbplatser och skapa å;tkomstscheman med hjä;lp av avancerade fö;rä;ldrakontrollfunktioner så; att nä;tverksanvä;ndningen sker på; dina villkor.

M30 hå;ller hemnä;tverket sä;kert dygnet runt med hjä;lp av ETSI EN 303 645 cybersä;kerhetscertifiering och senaste inbyggda WPA3-krypteringen, utformad fö;r att ge ett robust skydd fö;r hela ditt nä;tverk. Lä;tt att styra med rö;stenRö;ststyr ditt nä;tverk med Google Assistant1 och Amazon Alexa2.

Nä;r du har hä;nderna fulla kan du slå; på; eller stä;nga av ditt gä;st-Wi-Fi, kontrollera dina inloggningsuppgifter och starta om ditt Wi-Fi med rö;ststyrning via en Amazon Alexa- eller Google Assistant-kompatibel enhet. Grö;n teknik som sparar batteritidTarget Wake Time (TWT) hjä;lper automatiskt till att minska batterifö;rbrukningen på; alla dina smarta anslutna enheter genom att hå;lla reda på; nä;r och hur ofta ö;verfö;ringar krä;vs.

TWT sparar automatiskt energi och hjä;lper till att spara batteritid på; dina enheter. Routerns miljö;vä;nliga emballage anvä;nder vä;xtbaserat mineraloljefritt (MOF) blä;ck.

Tillfö;rlitlig nä;r du behö;ver det som mestM30 har Gigabit Ethernet backhaul som ger dig ultrasnabba, tillfö;rlitliga nä;tverkshastigheter. Få; bä;sta mö;jliga nä;tverksprestanda med dina kabelanslutna favoritenheter så;som smarta TV-apparater, datorer eller spelkonsoler nä;r du ansluter via trå;dbundet Ethernet till din AQUILA PRO AI M30 mesh Wi-Fi-router, så; att du aldrig gå;r miste om nå;got.

Enkel att installeraLadda bara ner AQUILA PRO AI-appen, anslut routern till modemet och strö;mkä;llan och fö;lj sedan instruktionerna via appen fö;r att njuta av Wi-Fi i bostaden. Enkel hantering med ett tryckLå;t AI-assistenten ö;vervaka nä;tverksprestanda och rekommendera optimeringar, enkelt konfigurera ett gä;st-Wi-Fi-nä;tverk fö;r familj och vä;nner, aktivera fö;rä;ldrakontrollfunktioner och till och med schemalä;gga automatisk stä;ngning av Wi-Fi vid lä;ggdags fö;r en lugn natts sö;mn.

Router från andra varumärken

Strong 4G+ LTE Router

Router från Strong

Missa inga bra priser på Router från Strong.
D-Link R32 EAGLE PRO AI AX3200 Router

Router från D-Link

Missa inga bra priser på Router från D-Link.
Netgear RAX10 4-Stream AX1800 WiFi 6 Router

Router från Netgear

Se produkter inom Router från Netgear.
Ubiquiti EdgeRouter X, 4-portar, 1M pps, SFP, PoE, Gigabit Ethernet

Router från Ubiquiti

Utforska allt inom Router från Ubiquiti.

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Superfint.se 2024