Sidan innehåller annonslänkar

Fuji Electric Yukadan 09

Hög kvalitet Hög kvalitet
Pressade priser Pressade priser
Brett utbud och sortiment Brett utbud

Produktinformation

Luftvä;rmepump Yukadan 09 Fuji Electric Specialdesignad fö;r nordiskt klimatFuji Electric Yukadan ä;r en luftvä;rmepump specialdesignad fö;r den nordiska marknaden och behoven av vä;rme och kyla i vå;rt klimat. Den kombinerar på;litlig och effektiv teknik med elegant design.

Yukadan har mycket god energieffektivitet ä;ven vid lå;ga utomhustemperaturer och ä;r designad fö;r att motstå; extrema vä;derfö;rhå;llanden och effektiv vä;rmedrift garanteras ner till -30˚C. Yukadan 09 ä;r lä;mplig fö;r mindre hus, lokaler, kontor och liknande.Yukadan har miljö;vä;nliga R32 som kö;ldmedium, vilket har lä;gre klimatpå;verkan och sparar mer energi.

Rekommenderad yta 25-120 m².Tag ä;ven hä;nsyn till, klimatzon, planlö;sning och energifö;rbrukning.En luftvä;rmepump ä;r en kompletterande vä;rmekä;lla till husets befintliga vä;rmesystem. Skö;n vä;rmespridning och fö;rbä;ttrad inomhusmiljö;Fuji Electric Yukadan ä;r en tystgå;ende och energieffektiv vä;rmepump med smidig och elegant design som gö;r den lä;ttplacerad i hemmet eller på; kontoret.

Den lå;gt placerade inomhusdelen ger en skö;n vä;rmespridning i hela rummet och den fö;rbä;ttrar din inomhusmiljö; hö;gst vä;sentligt tack vare sitt antiallergena enzymfilter som få;ngar upp kvalster, damm, pollen och andra partiklar. WiFi och appstyrning Fuji Electric Yukadan kan enkelt kompletteras med WiFi-modul som gö;r att vä;rmepumpen kan styras med en app i smartphone.

Energieffektiv och tystgå;endeTrots sin smä;ckra design rymmer Yukadan avancerad teknik vilket bidrar till vä;rmepumpens energieffektivitet. Yukadan 09 ger mycket vä;rme ä;ven under kalla dagar och har ett imponerande SEER på; hela 8.6 och ett SCOP på; 4.4.

Yukadan kan också; stä;llas in fö;r +10°C underhå;llsvä;rme med ett enkelt knapptryck. Den intelligenta fjä;rrkontrollen ger mä;ngder av smarta instä;llningsmö;jligheter Installation av luftvä;rmepump Av hä;nsyn till miljö;n ä;r det inte tillå;tet att sjä;lv installera sin luftvä;rmepump.

Luftvä;rmepumpar anvä;nder ett speciellt kö;ldmedium som kan bidra till vä;xthuseffekten och skada ozonskiktet om det skulle lä;cka ut eller slä;ppas ut i atmosfä;ren.Av den anledningen må;ste luftvä;rmepumpar enligt lag installeras av ett fö;retag som har kylcertifikat och av en installatö;r med personligt kylcertifikat. Det innebä;r att din Elon-butik må;ste se till att det efterfö;ljs nä;r du kö;per din luftvä;rmepump hos oss, bå;de via elon.se och direkt i butik.

Givetvis kan vi hjä;lpa dig med den installationen.Vid kö;p på; elon.se så; skickas din luftvä;rmepump till en Elon-butik som kan hjä;lpa dig med att boka/utfö;ra en godkä;nd installation. Fö;r att kunna hä;mta ut denna luftvä;rmepump frå;n butiken så; behö;ver du antingen boka installation av den lokala Elon-butiken eller uppge din installatö;rs certifieringsnummer vid upphä;mtning av produkten.Du kan lä;sa mer kring regelverket och annat på; incert.se och alltomfgas.se .

Luftvärmepumpar från andra varumärken

Canvac 7220

Luftvärmepumpar från Canvac

Visa produkter inom Luftvärmepumpar från Canvac.
Daikin ATXTP25M/ARXTP25R

Luftvärmepumpar från Daikin

Se produkter inom Luftvärmepumpar från Daikin.
Fuji Electric Yukadan 09

Luftvärmepumpar från Fuji Electric

Se vad Fuji Electric har inom Luftvärmepumpar.
Samsung Nordic Wind-Free 25

Luftvärmepumpar från Samsung

Utforska allt inom Luftvärmepumpar från Samsung.

Inspiration

Här kan du fördjupa dig i en mängd olika ämnen, från nyheter och trender till tips och råd inom en rad olika områden. Vårt mål är att erbjuda högkvalitativt innehåll som inspirerar, informerar och utbildar våra läsare. Läs vidare för att upptäcka spännande ämnen och få inspirationen till att vidga era vyer.

Klicka här för mer inspiration

© Superfint.se 2024